Over Alblasconcerten

De Stichting Alblasconcerten (fiscaalnummer: 8140.68.923) is opgericht op 4 januari 2005 en heeft tot doel het bevorderen van het muziekleven in het algemeen en van de kamermuziek in het bijzonder in de Alblasserwaard en de regio daaromheen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van kamermuziekconcerten die op een zo hoog mogelijk peil staan en wel in een entourage waar deze muziek thuishoort;
  2. het bieden van podium aan professionele musici, die aldus ook meer bekendheid krijgen in Nederland;
  3. het samenwerken met organisaties en/of instanties die mede het gestelde doel nastreven;
  4. het uitgeven van abonnementen en het verspreiden van informatie en programma’s.

Het bestuur bestaat uit:

  • Sonja Bakker-Verhoef
  • Marina Jonker
  • Frits Mosselman
  • Barend Rogmans

Alle bestuursleden voeren werkzaamheden onbezoldigd uit. De concerten worden gegeven in Muziekzaal Steeckershil, Abbekesdoel 80 in Bleskensgraaf. Na de concerten is er altijd een buffet met kaas en wijn, waarbij de bezoekers niet alleen elkaar, maar ook de optredende artiesten kunnen ontmoeten.